Hỗ trợ tư vấn
09888 31534
Hỗ trợ tư vấn
09147 01248
 
 
Danh mục
Sản phẩm mới
Tin tức - sự kiện
 
ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT CÓ MÀNG CÁCH LY
  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT CÓ MÀNG CÁCH LY Code Pressure Range C21 0/1 Kg/cm2 & psi C22 0/2 Kg/cm2 & psi C25 0/4 Kg/cm2 & psi C27 0/10 Kg/cm2 & psi C29 0/16 Kg/cm2 & psi C32 0/25 Kg/cm2 & psi C34 0/40 Kg/cm2 & psi C41 0/60 Kg/cm2 & psi C441 0/100 Kg/cm2 & psi C46 0/160 Kg/cm2 & psi C46 0/250 Kg/cm2 & psi C48 0/400 Kg/cm2 & psi C52 0/1000 Kg/cm2 & psi C53 0/1400 Kg/cm2 & psi Code Pressure Range CV2 -76 cmHg to 0 Kg/cm2 CC1 -1 to +1 Bar/psi CC31 -1 to +5 Bar/psi CC41 -1 to +9 Bar/psi CC7 -1 to +15 Bar/psi CC8 -1 to +24 Bar/psi CC9 -1 to +35 Bar/psi DIAPHRAGM SEAL (CHEMICAL SEAL) Model : 224 Temperature Limit: -50 to 300 Degree C
Các sản phẩm khác
đồng hồ đo áp suất
Giá liên hệ
Chi tiết
 
Đồng hồ đo áp suất,nhiệt độ và tốc độ turbine
Giá liên hệ
Chi tiết
 
đo áp suất
Giá liên hệ
Chi tiết
Đồng Hồ Áp Suất Mặt Dầu
Giá liên hệ
Chi tiết
 
ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT INOX, IP65
Giá liên hệ
Chi tiết